Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Boxergruppe Skanderborg torsdag den 13.04.2023 klokken 19.00 i klubhuset, Teglgraven 5, 8660 Skanderborg

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det seneste år
3. Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2023
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent/ træningsgebyr
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Kommende aktiviteter til orientering
9. Uddeling af pokal for bedste samarbejde hund og hundefører
10. Eventuelt